زمینه های فعالیت

کادر مجرب، متخصص و کارآمد واحد رباتیک و الکترومکانیک HKTM قادر به دریافت به نحو احسن درخواست های مشتریان می باشد که تولیدات قابل اطمینان و اکونومیک مورد درخواست مشتریان را بصورت تمام و کمال به انها تحویل می دهد.

تجربیات طراحی و تولیدی که این واحد در نتیجه اجرائیات خود در زمینه های مختلف صنعت کسب شده است را در راستای تحویل تمام و کمال محصولات خود با توجه به نیازها و درخواست های مشتریان بکار می گیرد.