# مشتری مداری و رضایت مشتری

مشتری مداری و رضایت مشتری

رویکرد

در زمینه هایی که مشغول فعالیت می باشیم هدف اصلی ما حل مشکلات و مسائل مشتریان می باشد. همواره رویکرد تولید و خدمات مستمر را برای مشتریان عزیز مان مدنظر داریم.

از سال 1393 تحت برنامه CRM بطور فعال تعقیب امورات مشتریان مرتبط با شرکت، تولید سریع راه حل و پیشرفت کارها در حال اجرا می باشند.

شعار ما ارتقاء روز بروز کیفیت تولیدات و محصولات مستقل شرکت در شرایط بازار می باشد.

بررسی مشتری لذت پیشنهادات و شکایات فرم