Hidrolik Projelendirme

Hidrolik projelendirme, müşterilerimizin yapacağı projelere ve mevcut sistemlerin çalışmasına uygun olarak HKTM proje mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Projelendirme esnasında HKTM Hidrolik Proje Departmanı belirlediği standartlardan ödün vermeden çalışmalarını yürütmektedir. Bu standartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen kurallar gözönünde bulundurulur.

 • Devre şemalarına göre güç üniteleri, akümülatör standları ve valf standlarının detay montaj (assembly) resimleri 3 boyutlu olarak hazırlanır. İş bitiminde step formatında teslim edilir.
 • Hidrolik firması kapsamında ünitelerle ilgili “Pickling ve Flushing” işlemi için uygulanacak metod, kullanılacak ekipman ve kimyasallar Pickling ve Flushing Prosedürü hazırlanarak verilir.
 • Detay tasarımda her bir elemanın sökümü ve bakımı dikkate alınır.
 • Ünitelerde bakım ve işletme için gerekli ise gemici merdiveni veya uygun platformlar konur.
 • Devre şemalarının üzerinde boru çapları, ekipman poz noları, pompa devir ve debileri, elektrik motorlarının devir ve güçleri, ile pompa gruplarının isimleri (sirkülasyon ünitesi-güç ünitesi gibi) açıklayıcı bilgi ve teknik bilgiler ve ilgili resim numaraları yazılı olarak müşteriye teslim edilir.
 • Malzeme listelerinde, resim no, poz no, malzeme adı, teknik özellik, satın alınacak ekipmanların imalatçı firma adı ve katalog veya firma imalat no’su gibi bilgiler yazılır.
 • Hidrolik sistemin ses seviyesi 85 dB seviyesini geçmeyecektir. Ses seviyesini düşürmek için tüm elektrik motorlarının (yatay olanlara damping rod, dikey olanlara damping ring) altına sönümleyici kullanılacaktır. Sistemde 100 lt ve üzerinde pompa var ise basınç hattına müşteri onayı ile pulsation damper kullanılır.
 • Yüksek basınç değişimleri olan sistemlerde basınç hattına ve dönüş hattına balonlu akü eklenir. Tüm sabit hatlarla olan bağlantılarda hortum kullanılır.

HKTM - Hidrolik Proje ve Uygulamalar - Hidrolik Projelendirme

42 mm ye kadar DIN 2391 C normuna uygun soğuk çekme dikişsiz fosfat kaplı EN 10305-4 E235+N (St. 37-4 NBK annealed) ( Işıl işlem görüp tavlanmış) iki tarafı kapak ile kapanmış olacaktır. 42 mm den büyük olanlar EN10210/1-2 S355J2H or EN 10297 E355 (St 52) DIN 2448 normuna uygun sıcak çelik çekme dikişsiz boru kullanılacaktır.

HKTM - Hidrolik Proje ve Uygulamalar - Hidrolik Projelendirme

Boru çapları;
3/50 *A*V = Q 

Q: Debi lt/dak.
V: Hız cm/sn
A: Alan cm²
Basınç Hatları: 5-6 m/sn
Dönüş Hatları : 2-3 m/sn
Emiş Hatları: 0,4-0,6 m/sn olarak hesaplanır.

HKTM - Hidrolik Proje ve Uygulamalar - Hidrolik Projelendirme

Tank kapasitesi çalışan pompa debilerinin en az 5 katı büyüklüğünde olacaktır. Kullanılacak yağ sentetik esaslı ise 8 katı büyüklüğünde olacak. Isıtıcılar, yüzey alanını maksimum 1,7 watt/cm’ ısı verecek şekilde kullanılır.

Her proje kendi koşullarına göre değişmesine karşın minimum değerler olarak her 500 lt yağ kapasitesi için 1,5kW ısıtıcı eklenir. Örneğin tank kapasitesi 3000 lt ise 1,5*6=9 kW ısıtıcı tank içinde kullanılır. Küçük debili sirkülasyon sistemlerinde kaynaklı  tipi soğutucu kulanılır. Eğer plakalı tip soğutucu kullanılacak ise soğutucunun plaka malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik ve plaka kalınlığı en az 0,5 mm ve sızdırmazlık elemanları NBR kauçuk kullanılır. Teklifimizde soğutma kapasitesini (kW), yağ debisini (lt/dk), tam debide basınç kaybını (max 1bar), yağ giriş ve çıkış sıcaklıklarını (°C), su giriş ve çıkış sıcaklıklarını (°C), su debisini (lt/dk) ve ısı transfer alanını (m2) teklifte belirtiriz.

Pompa emiş kolektöründen sonra pompa girişinde kullanılacak vanalar elektrik pozisyon kontrollü, tam geçişli, emiş hattında maksimum yağ hızını 0,5 m/sn alarak hesaplamaya uygun, istenmeyen pozisyon değiştirmelerine karşı pim emniyet kontrollü kullanılır. Kauçuk kompansatör de giriş port ölçüsü emiş hattında yağ hızının mineral yağ(HLP) kullanılıyorsa 0,5 m/sn hızı sentetik(HFDU) ya da su glikol(HFC) için 0,4 m/sn hızı geçmeyeceği şekilde seçilir.

HKTM - Hidrolik Proje ve Uygulamalar - Hidrolik Projelendirme

Ör: 200 lt/dk pompa için gerekli min. emiş çapı
Mineral yağ için ;
    √(21*200/0,5)= 92 mm

Sentetik yağ için ;
    √(21*200/0,4)= 102 mm

Sistemin gerekliliklerine göre pompa tipi seçilir. Pompa tipini belirleyen ana etkenlerden biri sistemde tekli yada çoklu kullanıcı olması aynı zamanda bu kullanıcıların debi gereklilikleri ve kuvvet gereklilikleri belirlemektedir. IP65 koruma sınıfında motorlar. IEC 60034-2 standartına göre 22 kW elektrik motoruna kadar EFF1 22 kW ve üzeri motorlarda ise EFF2 yada EFF1 verim özelliğinde kullanmak zorunludur. Bahsi geçen hidrolik sistemlerde hesaplanmasında maksimum %90 verim kabul edilir. Sistemde kullanılacak pompa değerlerine uygun olarak basınç filtresi Rexroth marka olarak kullanılır.

HKTM - Hidrolik Proje ve Uygulamalar - Hidrolik Projelendirme

Sistemde kullanılan (akü yok ise) toplam pompa debisinin 4 katı seçilir. Eğer sistemde piston alanı /halka alanı oranı 2 büyük silindir var ise Pompa Debisi*Silindiralan oranı*2 olacak şekilde filtre kapasitesi seçilir. Sistemde balonlu akü yada pistonlu akü mevcut ise lt/dk olarak kapasitesi belirlenerek pompa debisine eklenir. Dönüş filtresi, tank kapasitesi 400 lt ve üzerinde olan sistemlerde sistemi durdurmadan değiştirecek şekilde ikili olarak dizayn edilecektir. Malzeme Listesindeki değerlere uygun olarak Rexroth marka seçilir. Kullanılan tüm borular, genel mühendislik aşamasında hazırlanan resim ve dokümanların asgari listesi aşağıda belirtilmiştir.

Hidrolik Resimleri:

 • Hidrolik devre şemaları,
 • Güç üniteleri yerleşimleri, (3 boyutlu)
 • Sirkülasyon ünitesi yerleşimleri, (3 boyutlu)
 • Valf masaları yerleşimleri, (3 boyutlu)
 • Depo tankları yerleşimleri, (3 boyutlu)
 • Malzeme Listeleri,

Elektrik ve Kontrol Resimleri:

 • P&I diyagramı,
 • Ekipman ve malzeme listesi,
 • Güç Üniteleri, Valf Masaları ve sirkülasyon gruplarının (Tank-Pompalar-Isıtıcılar-Soğutucular-Filtreler v.s.) ile klemensli panel (bağlantı paneli) arasındaki kablo listesi ve bağlantı detay resimleri