Silindirlerde Temel Problemler

Silindirlerde karşılaşılacak problemler çalışma koşullarından ve dış ortamdan bağımsız değildir. Problemleri önem sırasına göre sıraladığımızda;

HKTM - Hidrolik Silindir - Silindirde Temel Problemler

Silindirin Yağ Kaçağı Yapması

Silindirin yağ kaçırması durumunda, basınçta stabilizasyon gider ve dengesiz bir çalışma periyodu sergiler. Silindir kaçağı ilk basınç durumunda gösteriyorsa silindirin tasarıminda veyahut imalatında bir problem vardır.

Tasarım hatası

Uygun keçe tasarımı ve seçiminin yapılmaması, statik sızdırmazlık elemanların uygun seçilmemesi.

Montaj hatası

Montaj esnasında keçelerde ve statik sızdırmazlık elemanlarında zedelenme, kesmelerin oluşması.

Konstrüktif açıdan yanlış imalat

Boğazda kanal geometrisinde gerekli radyüslerin ve boşlukların verilmemesi, diş geçmelerinde uyumsuzluk.

Ortam Sıcaklığı

Silindirin çalışma sıcaklığından dolayı keçelerde yanma, külleşme. Silindir dizaynı tasarım ve imalat yönünden tüm koşulları taşımasına rağmen, keçe malzemesinin uygun özellikleri taşımaması durumunda karşılaşılacak bir problemdir.

Dış Koşullar

Silindirin yağmur, çamur vb etkilere maruz kalması durumunda dış koşullara uygun bir dizaynın ve imalatın geliştirilmesi gerekmektedir.

İç Koşullar ve Konum 

Silindir dizayn edilirken, stroklar arası durma, kilitleme, şok basınçlar ve hız gibi faktörler kesinlikle göz ardı edilmemeli.

Silindirin Çalışma Pozisyonu

Çalışma pozisyonu direk olarak keçe tasarımını etkilediğinden buna uygun bir tasarımın geliştirilmesi gerekmektedir.

Uygun Hidrolik Yağ Seçimi

Çalışma koşulları doğru tayin edildikten sonra standart HLP yağ dışında bir yağ kullanılacaksa, buna uygun revizyonlar ve malzeme seçimi yapılmalıdır.

Uzun Stroklar

Uzun stroklarda özellikle mile gelecek radyal yüklerde momentum arttığından yataklama miktarının ve ölçülerin doğru hesaplanması gerekmektedir.

Silindirlerde Genel Problemler

Jet Kesme Etkisi

Hidrolik yağ çözülmemiş hava içerirse, bu hava sıkışır ve sızdırmazlık elemanı yuvasına kadar kendisine yol bulur. Daha sonra burada basınç düştüğünde sıkıştırılmış durumda bulunan kabarcıklar serbest kalırlar ve çok büyük bir enerji ile genleşirler. Bu durumda sızdırmazlık elemanı, pistonun çelik yüzeyleri olumsuz yönde etkilenir, yüzey pürüzlülük değerini düşürür.

Dizel Etkisi

Hidrolik yağın içersindeki havanın dizel etkisi ile patlaması ciddi sorunlara neden olur. Hızlı bir şekilde sıkıştırılan hava aniden o kadar yüksek bir sıcaklığa erişir ki, ortamdaki hava-yağ karışımının yanarak patlamasına neden olur. Değişken yüklere karşı çalışan silindirlerde bu durum daha fazla görülür. Bu patlama sırasında patlamanın olduğu bölgede basınç nominal çalışma basıncının 5 ile 6 misli artmasına sebep olur.

Hidrodinamik Basınç Etkisi

Silindirin boğaz kısmında oluşan basınçtan dolayı basıncın sistem basıncının katlarca üzerine çıkıp keçelere zarar vermesidir. Mil ile boğaz arasında uygun bir boşluk verilmesi ile problem ortadan kalkar, yataklama boyu ve kayma hızıda hidrodinamik basıncın artmasında etkilidir, verilecek nominal bir boşluk oranı ile problem ortadan kalkar. Boşluğun gereğinden fazla verilmesi ise radyal yüklerde silindirin hareket stabilizasyonunu bozacağında, boşlukta nominal oranın yakalanması gerekmektedir.