HAKKIMIZDA TARİHÇE AR-GE YEŞİL BİNA POLİTİKALARIMIZ SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ İŞ ORTAKLARIMIZ KURUMSAL DOKÜMANLAR KAPSAM

POLİTİKALARIMIZ

Memnuniyetiniz için çok çalışıyoruz.

HKTM olarak tüm süreçlerde ihtiyaç ve beklentilerinizi tam olarak karşılayan bir anlayışın tesisi için çalışıyoruz. Bu amaçla, tüm üretim ve hizmet süreçlerimizde uluslararası normlara uygunluğu gözetmekteyiz.

HKTM, Entegre Yönetim Sistemi, “Hidrolik ve Otomasyon Sistemleri Proje Mühendisliği, Montajı, Satışı ve Satış Sonrası Hizmetleri” kapsamında tüm faaliyetlerini, müşterilerine sunduğu tüm hizmet/ürünleri ve taşeron/tedarikçilerini kapsamaktadır. Çevre ve İSG yönetim sistemi ise tüm çalışanları, ziyaretçileri ve alt işverenlerin firma içi çalışmalarını kapsar. Entegre yönetim sistemi kapsamında yer alan ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 maddelerinin tamamı uygulanmakta olup, herhangi bir kapsam dışı tutulan madde bulunmamaktadır.

Kalite Politikası

Değişen dünyanın ilham kaynaklı teknolojileriyle neler yapabileceğimizi görmek için 1998 yılında kurulduk. Üstlendiğimiz ilk projeden bu yana her adımımızı müşterilerimizi dinleyerek, onların alışkanlık ve ihtiyaçlarını ölçerek attık. İlk günden bu yana dünyanın teknoloji devlerinden Bosch Rexroth ‘la birlikte ilerliyor, Avrupa standartlarını referans alıyoruz.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet için kalitenin ön şart olduğunun bilincinde olarak, İlk seferde ve her seferde doğru ürün sunmak için;

 • Maliyet düşürücü-verimlilik arttırıcı reel uygulamalar ile rekabette avantajlı ürün ve hizmet sunmayı,
 • Müşterilerinin, çözüm ortaklarının ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı,
 • Kalite Yönetim Sistemini Sürekli iyileştirme temeline dayalı olarak oluşturmayı ve sürdürmeyi,
 • Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,

HKTM; Üst Yönetimi belirlenen politikanın uygulanması için gerekli tüm kaynakları sağlamayı, kabul ve taahhüt eder.

Çünkü bizim için mühendislik sadece bir iş değil, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin en yaratıcı yollarından biri.

Çevre ve Enerji Yönetim Politikası

HKTM olarak; Dünyanın en yenilikçi teknolojilerini, dünyanın sınırlı kaynaklarına saygıyla üretmek belki de en büyük sorumluluğumuz. Hem müşterilerimize hem de çocuklarımıza karşı…

HKTM olarak çevreye duyarlı ve enerji verimliliği açısından yeşil binası ile üretim alanlarımızda en güncel çevre standartlarına bağlı kalıyor ve bir ürünün ilk aşamasından size sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alıyoruz.

 • Çevre ve Enerji ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi,
 • Sürdürülebilir bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gereken önlemleri almayı ve enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin çalışmalar yürütmeyi,
 • Kirliliği, kaynağında önlemeye çalışmayı, LEED Yeşil Bina Sertifikası sahibi olarak çevreye olumsuz etkileri azaltmayı, karbon salınımını azaltarak hava kirliliğini önlemeyi,
 • Enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Üretim ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için çevre ve enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
 • Çevre ve Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, sürekli gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Çünkü bizim için mühendislik her şeyden önce dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamaktan geçiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Hareket kontrol sistemleri sektöründe yürütmekte olduğu faaliyetlerle HKTM kalite yolundaki arayışında benimsediği insan değeriyle iş sağlığı ve güvenliği politikasıyla gereken kültür ve bilincin oluşturulması hedefi ve tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmektedir. Bu anlayış ve benimsemeyle kendimizi sürekli iyileştirmekte ve bu çerçevede ilerlemektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulma çalışmaları devam etmektedir.

 • Sıfır kaza ilkesi ile sürdürülebilir bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gereken önlemleri almayı,
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı
 • Faaliyetlerimiz sırasında güvenli bir çalışma ortamı oluşturup meslek hastalıkları ve iş kazalarının oluşmasını engellemek,
 • Çalışanlarımızın, Taşeronlarımızın ve Ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı;
 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamayı;

kabul ve taahhüt eder.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

HKTM’in müşteri memnuniyeti politikasının temelini "Müşteri Odaklılık" oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri memnuniyetinin kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiyetle ele alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

HKTM, müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu hedef ve ilkeleri doğrultusunda,

 • Müşteriler dâhil tüm paydaşlara ait bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamayı,
 • Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarının süreç performanslarını ölçmek ve sürekli iyileştirerek yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği olaylarının ve iş sürekliliğini aksatacak durumlarının yol açabileceği muhtemel risk noktalarını tespit ederek bunların önüne geçebilmek için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamayı,
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,

kabul ve taahhüt eder.