Güvenlik Kilit Sistemleri

Güvenlik Amaçlı Kilit Mekanizmaları

Zaman ilerledikçe özellikle Avrupa ve Dünya’ya her yönden entegrasyonumuz artıkça hayatımızın her alanında güvenlik konusu gittikçe önem arz etmeye başlamıştır. Gerek kamu kuruluşlarında gerekse de özel kuruluşlar bazında hem iş hem de işçi sağlığı ve güvenliği bakımından pozitif önlemler uygulanmaya konmuştur. Bunun yanında aynı zamanda makine ve ekipman güvenliği konusunda da üreticiler farklı ürün ve uygulamalar geliştirerek ekipman ve makine ömürlerini uzatmayı amaçlamanın yanı sıra makine ile çalışan personelin de güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle yük taşıyan hareketli silindirik ekipmanların güvenliğini sağlamak için geliştirilen kilitleme sistemleri hem hidrolik tahrikli hem de pnömatik tahrikli sistemlerde kullanılabilmektedir. Örneğin; bir hidrolik pres düşünülecek olursa koç tablasına hareket veren hidrolik silindirlerde ya da presin hidrolik güç ünitesinde yaşanabilecek herhangi bir acil durum anında prese önceden monte edilen yardımcı silindirler üzerine takılmış kilitleme mekanizmaları derhal devreye girerek koç tablasını ve kalıp ağırlıklarını tutarak, gerek makinanın gerekse operatörün zarar görmesini engelleyecektir.

HKTM – Mekanik Otomasyon ve Satış - Güvenlik Kilit Sistemleri

HKTM – Mekanik Otomasyon ve Satış - Güvenlik Kilit Sistemleri

Kilitleme sitemlerinin diğer bir avantajı da bakım dönemlerinde koç tablasını strok boyunca istenilen pozisyonda emniyetle kilitleme olacaktır.

HKTM – Mekanik Otomasyon ve Satış - Güvenlik Kilit Sistemleri

Farklı ağırlıktaki yükler için çeşitli kapasitelerde güvenlik amaçlı kilitleme üniteleri bulunmaktadır. En bilinenleri hidrolik tahrikli olanlar için 1 ton dan başlayarak 85 tona kadar, pnömatik tahrikli olanlar içinse 1 tondan 22 tona kadar çıkabilmektedir. Aynı sisteme bir tane uygulanabileceği gibi, makinanın dizaynı elverdiği sürece iki, üç ya da daha fazla miktarda monte edilebilir, tutulacak yük miktarı arttırılabilir.