Yağlama Sistemleri

Otomatik Yağlama Sistemleri
Sanayide kullanılan makine/araç/ekipman ve ataçmanların kullanım ömürlerini uzatmak , problemsiz çalışmalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak yağlanmaları gerekmektedir. Her bir ekipmanın yağlama ihtiyacı birbirinden farklılık arz edebileceği gibi az yağlanmaları sorun oluşturmasının yanında fazla yağlanması da yanlış ve gereksiz bir uygulamadır.

Sürtünme Nedir?
Sürtünme kuvveti, temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete verilen isimdir. Bu kuvvetin ortaya çıkması için hareket gerekmez ancak hareketin olduğu durumlardaki (kinetik) sürtünme kuvveti, hareketin olmadığı durumdan (statik) farklıdır. Sürtünme sıcaklığa ve genişlemeye neden olur. Düzensiz genişleme nedeniyle iki yüzey temas halinde olduklarından kırılma ya da kopmalar gerçekleşir.

Yağlayıcı Nedir?
İki yüzey arasında oluşan sürtünmeyi azaltan, ısı ve kopmaları önleyici iki yüzey arasında bir film tabakası oluşturan madde.

Film Tabakası Nedir?
Film tabakası, iki yüzey arasında oluşan yağlayıcı katmandır. İki yüzeyin birbirine geçmesine belli bir düzeye kadar müsaade eder. (Nominal değer 0.001 inch-0.025 mm dir)

Viskozite
Viskozite, film tabakasını oluşturmayı etkiler. Düşük sıcaklıklarda yağlayıcı kalınlaşır ve bir süre sonra transfer edilemeyecek duruma gelebilir. Yüksek sıcaklıklarda ise yağlayıcı incelip sızdırmazlık elemanlarını geçebilir ve/veya yüzeylere tutunma kabiliyetini yitirebilir.

Neden Yağlama?
6 temel nedenden dolayı yağlama yapılır;

 • Sürtünmeleri azaltma
 • Aşınmayı azaltma
 • Şokları ve titreşimi azaltma
 • Sıcaklığı düşürme
 • Korozyonu önleme
 • Kontaminasyonu önleme

Otomatik Yağlama Sistem Dizaynı

1.Yağlayıcı Seçimi

 • Yağ
 • Gres
 • Buna--N ya da Viton sızdırmazlık elemanları 

2.Güç Kaynağı Seçimi

 • Manuel
 • Mekanik
 • Pnömatik
 • Hidrolik
 • Elektrik (gerekli voltaj) 

Kontrol Sisteminin Seçimi

 • Manuel/Görsel
 • Makinadan kontrol (PLC)
 • Çevrim kontrolü
 • Zamanlayıcı kontrolü

Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi

 • Makinanın çizimi
 • Yağlama noktalarının tespiti
 • Yağlama noktalarının gerekli yağ ihtiyacının hesaplanması
 • Yağlama tesisatının projelendirilmesi

Ölçüm Cihazlarının Seçimi

 • Dağıtım blokları
 • Enjektörler
 • Diş tipleri; SAE, NPT, BSP, Metrik

Aksesuarların seçimi (Geri bildirimler için) Yağlama Pompasının Seçimi

 • Manuel ya da Mekanik
 • Pnömatik, Hidrolik ya da Elektrikli
 • Pompa kapasitesi (Rezervuar kapasitesi, tipi)
 • Gerekli basınç ihtiyacının tespiti
 • Gerekli çıkış miktarının belirlenmesi
 • Düşük seviye switch, izleme, geri bildirim vb.

 

Yağlama Sistemleri